Wprowadź numer pokoju, który chcesz podglądać.
Numer poda Ci osoba, która jest w tym pokoju.